De Muze
Praktisch.

praktisch

schooluren.

Een schooldag begint om 8.40u. stipt en eindigt om 15.35u.

Op woensdag eindigt de school om 12.00u.

Te laat komen stoort in hoge mate de werking van de groepen. Kinderen die te laat komen nemen niet meer deel aan de praatronde. Ze komen in stilte de klas binnen en gaan op hun plaats zitten.

  • 8.40 – 10.10: in de klas
  • 10.10 – 10.30: eerste speeltijd
  • 10.30 – 12.00: in de klas
  • 12.00 – 12.20: we eten in onze klas
  • 12.20 – 13.20: middagspeeltijd
  • 13.20 – 14.30: in de klas
  • 14.30 – 14.40: tweede speeltijd
  • 14.40 – 15.35: in de klas

Praktisch

voor- & naschoolse opvang.

In de lokalen van Freinetschool De Muze zal Hop-la! zowel voor- als naschools opvang voorzien:

VOORSCHOOLS:
wie? alle kleutertjes en leerlingen van de lagere school die ’s morgens voor de aanvang van de lessen opvang nodig hebben
wanneer? 7u tot 8u25
hoe? kinderen worden door hun ouders naar het opvanglokaal gebracht en ingeschreven

NASCHOOLS:
wie? alle kleutertjes en leerlingen van de lagere school die na schooltijd opvang nodig hebben
wanneer? op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 15u50 – 18u00,
hoe? alle kinderen die om 15u50 nog op school zijn komen automatisch in de opvang terecht. Zij kunnen daar opgehaald en uitgeschreven worden tot 18u00

WOENSDAG:
wie? alle kleutertjes en leerlingen van de lagere school die na schooltijd opvang nodig hebben
wanneer? korte schoolopvang Hop-la in De Muze! van 12u15 tot 13u 
lange opvang in Ferm Wespelaar: tot 18u
(hoofdlocatie te Wespelaar: Grote Baan 54 3150 Wespelaar)
hoe? om 12u15 komen alle aanwezige kinderen automatisch in de schoolopvang terecht. Zij die voor 13u opgehaald worden blijven ter plaatse. Zij die gebruik wensen te maken van de lange opvang in Ferm Wespelaar, maken dit duidelijk aan de begeleiding  of Hilde, begeleidster opvang. Zij zullen door de bus opgepikt en naar Wespelaar gebracht worden.

BELANGRIJK!
Om gebruik te kunnen maken van de opvang van Hop-la! en/of Ferm
moet er vooraf ingeschreven worden voor beide initiatieven afzonderlijk.
Voor alle informatie en inschrijving voor Hop-la! kan u terecht op de website van Hop-la!: www.hoplahaacht.be of via www.igo.be.
Hier vind je ook het huishoudelijke reglement van Hop-la! terug.
IGO (die in opdracht van de gemeente instaat voor de organisatie en de coördinatie van Hop-la!) vindt u op het volgende adres: Vunt 17, 3220 Holsbeek  (016/29.85.40)

Contactpersoon en coördinator: Kim Dierickx – kim.dierickx@igo.be – 016/29.85.56.
Voor alle informatie en inschrijving kan u terecht bij het (016/60.78.98) of vraag het aan Hilde, begeleidster van de buitenschoolse opvang.

Aangezien in sommige scholen de opvang beter per kwartier dan per half uur aangerekend kan worden, besliste de gemeente om de opvang in alle Hop-la!-vestigingen vanaf september 2012 aan te rekenen aan 0,85 euro per begonnen kwartier.
Gezinnen met financiële problemen kunnen aanspraak maken op het sociaal tarief: zie voorwaarden in het huishoudelijk reglement van Hop-la!.
Het dragen van een fluo vestje is verplicht tijdens alle verplaatsingen tussen de school, de schoolopvang Hop-la! en de lange opvang in Ferm.