De Muze en de

Ouders.

Moeten we als ouder voortdurend meehelpen? Ouderparticipatie wat is dat voor een beest? Wat wordt er precies van de ouders verwacht?

Ouderbetrokkenheid

in de klas.

oudercontacten en leefgroepvergaderingen.

Ouders overleggen regelmatig met de begeleider(s) over de klas- en schoolervaringen van hun kind(eren). Dat gebeurt tijdens oudercontacten en leefgroepvergaderingen. Tijdens de oudercontacten praten de begeleider(s) met de ouders, individueel en specifiek over de evolutie van hun kind(eren). De leefgroepvergadering is een bijeenkomst tussen de begeleider(s) en alle ouders van de leefgroep, waar de klaswerking wordt besproken: welke projecten lopen er, wat staat er te gebeuren, wat leeft er op de school,… Naast deze 2 overlegmomenten kunnen ouders (of grootouders, nonkels,
tantes,…) kinderen mee begeleiden op uitstappen, leesouder (of -grootouder) worden, een activiteit begeleiden in de klas,… De Muze gelooft erin dat zulk positief engagement een fijn leer- en leefklimaat voor onze kinderen creëert.

Ouderbetrokkenheid

in de school.

verwachtingen en extra's.

In een Freinetschool gaat ouderbetrokkenheid nog een stapje verder want de ouders zetten zich ook in voor de hele school. Wat we sowieso van onze ouders verwachten is:

  • +/- 4 keer per schooljaar de school poetsen (een bepaalde klas en/of gedeelte van de school wordt toegewezen).
  • Minimum 1 keer per schooljaar de handdoeken van de school wassen
  • Komen helpen op de poets- en klusdagen.
  • Aanwezig zijn op de Algemene Vergaderingen: het hoogste beslisorgaan van onze school is de Algemene Vergadering die 3 à 4 keer per jaar samenkomt, waarvan elke ouder automatisch lid is en stemgerechtigd is.
  • Meehelpen aan een activiteit georganiseerd door werkgroep ‘feest’ (tappen, klaarzetten, …). Om een idee te geven: als elke ouder ongeveer 4 uur per schooljaar meehelpt op deze activiteiten komen we nergens handen tekort.

De Muze is een onafhankelijke Freinetschool. Dat maakt dat de activiteiten die werkgroep ‘Feest’ organiseert van vitaal belang zijn voor de school. Met de opbrengst financieren we ons bouwproject en betalen we de lening af. We hebben een (financiële) verantwoordelijkheid t.o.v. de VlOM (de moederschool) en vooral t.o.v. onze kinderen. Grote en volgehouden inspanningen zijn nodig om ons schoolproject een duurzame toekomst te geven.

Naast dit basispakket engagement zoeken we ook steeds ouders die zich willen zich engageren in:

  • de Raad van Bestuur: het operationele bestuur van De Muze is in handen van de Raad van Bestuur. In de raad zijn zowel ouders als teamleden vertegenwoordigd. Zij vergaderen ongeveer maandelijks en beslissen samen over financiën, pedagogische kwesties, de verbouwingen, de belangrijkste feestactiviteiten, … De Raad van Bestuur wordt verkozen door de Algemene Vergadering voor een periode van drie schooljaren.
  • een van de werkgroepen: Feest, Financieën, Verkeersveiligheid, Logistiek, Communicatie, Bouwfonds, Gebouw.

Ouderbetrokkenheid

Tot
slot.

Je doet wat je kan.

Kiezen voor een Freinetschool brengt een bepaalde verantwoordelijkheid met zich mee. We willen graag benadrukken dat het vrijwillig (doch niet geheel vrijblijvend) engagement dat verwacht wordt niet mag afschrikken, in de praktijk zien we dat het een band schept tussen de ouders en dat de sfeer onderling heel plezant is.
In de marge van deze engagementsverklaring zeggen we er graag nog even bij dat we geen Freinetschool kunnen zijn
als we geen rekening houden met ieders persoonlijke situatie, dat niet iedereen evenveel kàn investeren in onze school,
zelfs al is de betrokkenheid wel heel hoog. Grootouders, nonkels, tantes, meters en peters zijn daarom evenzeer welkom om mee aan onze school te bouwen, op welke manier dan ook. Maar we kunnen het niet zonder hulp, dat staat vast.