Vragen of hulp nodig bij het aanmelden?

Hier vind je alle informatie over het digitaal aanmelden voor basisscholen.

Het antwoord op jouw vraag niet gevonden?

  • Neem een kijkje op pagina veelgestelde vragen
  • neem contact op met de school van je eerste keuze
  • neem contact op met huisvanhetkind@haacht.be of 016/26 94 29

Inschrijvingsprocedure schooljaar 2024-2025 

Aantal kinderen 

We kiezen ervoor om onze school kleinschalig te houden om ons project te kunnen uitbouwen. Maar ook vanuit veiligheid en materieel oogpunt kan de school maar een beperkt aantal kinderen inschrijven. 

Aangezien onze school werkt met leefgroepen van twee geboortejaren/leerjaren wordt elk jaar een maximum capaciteit bepaald. De maximumcapaciteit van de school is bepaald op 10 kinderen per geboortejaar. 

Hoe informeren over het schoolproject, onze visie, onze Freinetwerking? 

Tijdens het schooljaar worden verschillende openklasdagen georganiseerd voor de instappers. Laat ons via een mailtje weten op welk infomoment je aanwezig wil zijn. (welkom@demuzehaacht.be) 

Tijdens deze infomomenten wordt er de nodige uitleg gegeven over de pedagogische methode, het schoolreglement, de samenwerking met ouders en de aanmeldprocedure en kan je nadien een inschatting maken over ons project. 

Wanneer aanmelden op het digitaal platform voor de Haachtse basisscholen? 

1) De aanmeldingen starten op 27 februari 2024 vanaf 12.00 via het digitaal aanmeldplatform, dat je vindt op de website vanaf 27 februari onder de rubriek ‘Inschrijven’. 

Mensen die geen computer hebben kunnen de inschrijvingspapieren op school krijgen en ingevuld bezorgen tot en met dinsdag 19 maart om 12.00. Ook de inschrijvingsprocedure hangt op op het infobord. 

Tijdens de aanmelding duid je aan als je voldoet aan één van de volgende voorrangsregels: 

– broer en/of zus 

– kind van een begeleider 

Je vervolledigt het formulier in het aanmeldingssysteem. 

2) Ten laatste 18 april word je door de school op de hoogte gebracht of je kind al dan niet effectief is ingeschreven of op de wachtlijst staat. 

3) Kinderen die ingeschreven zijn tijdens het voorafgaande schooljaar, zijn automatisch ingeschreven voor het nieuwe schooljaar. De inschrijving stopt enkel wanneer jij als ouder beslist om je kind van school te veranderen of wanneer je kind wordt uitgesloten van de school.

Niveau 

Capaciteit 

Ingeschreven

Vrije plaatsen

Geboortejaar 2022 

10 

10 

0

Geboortejaar 2021 

10 

10 

0

Geboortejaar 2020 

10

10

0

Geboortejaar 2019 

10 

10 

0

Totaal kleuters 

40

40

0

Niveau 

Capaciteit 

Ingeschreven

Vrije plaatsen

1e leerjaar (geb.2018) 

10

10

0

2e leerjaar (geb.2017) 

10 

10 

0

3e leerjaar (geb.2016) 

10

10 

0

4e leerjaar (geb.2015) 

10 

10

10

5e leerjaar (geb.2014) 

10 

10 

0

6e leerjaar (geb.2013) 

10 

1

Totaal lagere school 

60

59

1

TOTAAL SCHOOL 

100 

99

1

Capaciteit dit schooljaar 2023-2024 (zie pagina hieronder)

Capaciteit dit schooljaar 2023-2024

Niveau 

Capaciteit 

Ingeschreven

Vrije plaatsen

Geboortejaar 2021 

10 

10 

0

Geboortejaar 2020 

11 

11 

0

Geboortejaar 2019 

10 

10 

0

Geboortejaar 2018 

11 

11 

0

Totaal kleuters 

42 

42 

0

Niveau 

Capaciteit 

Ingeschreven

Vrije plaatsen

1e leerjaar (geb.2017) 

10 

10 

0

2e leerjaar (geb.2016) 

11 

11 

0

3e leerjaar (geb.2015) 

10 

10 

0

4e leerjaar (geb.2014) 

10 

10 

0

5e leerjaar (geb.2013) 

10 

10 

0

6e leerjaar (geb.2012) 

10 

10 

0

Totaal lagere school 

61 

61 

0

TOTAAL SCHOOL 

103 

103 

0